Code of School and Major, Selective Subject bundle of International University

School code and major code, selective subjects are posting on the University’s admission site, for English please contact our Admission team, any queries about the 2021 admission information are welcomed https://thituyensinh.vn/VanBan/Detail?id=827
Below please find the announcement in Vietnamese language:
🔰 Để thí sinh có thể thuận lợi khi điều chỉnh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đúng cách nhất, Trường Đại học Quốc tế xin gửi đến quý phụ huynh và các em thí sinh mã trường, mã ngành và tổ hợp môn tuyển sinh của từng ngành mà trường Đại học Quốc tế tuyển sinh trong năm 2021
🔰 Mã trường: QSQ
🔰 Mã ngành: xin click vào từng tấm hình
🔰 Quy ước tổ hợp các môn xét tuyển:
👉 A00: Toán – Vật lý – Hóa học
👉 A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh
👉 A02: Toán – Vật lý – Sinh học
👉 B00: Toán – Hóa học – Sinh học
👉 B08: Toán – Sinh học – Tiếng Anh
👉 D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh
👉 D07: Toán – Hóa học – Tiếng Anh
👉 D90: Toán – Tiếng Anh – Khoa học tự nhiên
⚠️ Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng
👉 Thí sinh nên nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trước khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng.
👉 Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 03 lần sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT
👉 Nếu điều chỉnh số lượng nguyện vọng không lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, thí sinh có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để tự thực hiện việc điều chỉnh
👉 Thí sinh có thể tự điều chỉnh thứ tự, bổ sung (thêm mới hoặc xóa bỏ) nguyện vọng đăng ký xét tuyển, kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến thí sinh. Thí sinh cần ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo, nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.
👉 Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, sau đó thoát khỏi phần mềm điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã điều chỉnh.
👉 Nếu thí sinh muốn tăng thêm nguyện vọng so với ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên thì thí sinh phải thực hiện thay đổi bằng phiếu và nộp lại tại điểm tiếp nhận hồ sơ.
👉 Sau khi điểm tiếp nhận nhập nhập số nguyện vọng tăng thêm lên hệ thống, thí sinh sẽ vào hệ thống để tự đăng ký xét tuyển trực tuyến.
 Detailed information, please visit the admission site: https://www.facebook.com/dhqt.tvhnts