Liên hệ

KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC & MÔI TRƯỜNG

Văn phòng Khoa: A2.403, Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: +84 37244270      Số nội bộ: 3959 hoặc 3950 

Email: cee@hcmiu.edu.vn

Website: http://cee.hcmiu.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/CEE.IU.VNUHCM