Nhân sự khoa

Sơ đồ tổ chức khoa

Giảng viên và Hướng Nghiên cứu

Hướng nghiên cứu Công cụ nghiên cứu
Năng lượng Môi trường Dược phẩm – Mỹ phẩm Vật liệu Kỹ thuật quy trình Thực nghiệm Mô phỏng – Tính toán
PGS .TS. Huỳnh Kim Lâm
(Trưởng khoa)
TS. Nguyễn Thị Thuỷ
(Phó Trưởng khoa)
PGS .TS. Trần Tiến Khôi
TS. Phùng Thanh Khoa
TS. Nguyễn Thị Hoàng Hải
TS. Vũ Bảo Khánh
TS. Đoàn Hoài Linh
TS. Ngô Thị Thuận
TS. Nguyễn Thảo Trang
TS. Trần Thanh Tú

 

Nghiên cứu viên và Trợ giảng

Nghiên cứu viên

Th.S Ngô Nguyễn Tiến Đạt

Chuyên viên

Thư ký khoa
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng CN. Nguyễn Thị Kim Tuyền
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm
ThS. Trần Lê Đăng Khoa KS. Đặng Ngọc Quân