Ngày 8 tháng 5 năm 2023 – Hội thảo – Năng lượng xanh và vật liệu cho tương lai

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2023, Tiến sĩ Phùng Thanh Khoa – Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường đã đưa ra những cái nhìn tuyệt vời về “Năng lượng xanh và vật liệu cho tương lai”.
Ưu điểm và nhược điểm của mỗi loại năng lượng xanh đã được giải thích ngắn gọn. Ngoài ra, Tiến sĩ Khoa cũng nhấn mạnh sự quan tâm đến việc chuyển đổi sinh học thành năng lượng để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và khủng hoảng tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Buổi hội thảo này là bước đầu tiên để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đứng lên và cải thiện thế giới cân bằng giữa phá hủy môi trường và xây dựng cuộc sống hàng ngày của con người.
 Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường mong đợi thế hệ tiếp theo tham gia ứng dụng những kiến thức học sinh được trong lớp để giải quyết các vấn đề thực tế.
Cảm ơn Tiến sĩ Phùng Thanh Khoa vì bài thuyết trình và nguồn cảm hứng tuyệt vời.