Hướng dẫn và Biễu mẩu

1. Quy định, Quy chế

STTQuy chế, Quy định
1Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2Quy định tổ chức thi học kỳ
2Quy định và hướng dẫn phòng thí nghiệm

2. Hướng dẫn, Biễu mẫu

STTHướng dẫn, biểu mẫu
1Sổ tay sinh viên:
Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường
Dành cho sinh viên Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường (từ khóa 2023)
2Hướng dẫn quy trình thực hiện luận văn:
Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường
Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học (đang cập nhập)
3Hướng dẫn quy trình thực tập:
Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường
Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học (đang cập nhập)
4Sổ tay an toàn phòng thí nghiệm
5Biểu mẩu phòng thí nghiệm
6Đăng ký giấy xác nhận sinh viên (Đăng ký online)
7Mẫu đơn xin miễn đăng ký môn học học kỳ hè (dành cho sinh viên năm 1)
8Mẫu lý lịch trích ngang (dành cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp)
9Mẫu đơn xin đề nghị thêm/bớt môn học
10Đơn xin dừng học tại trường
11Đơn xin tạm ngừng học tại trường
12Đơn xin tiếp tục học tại trường
13Đơn xin gia hạn thời gian học tại trường
14Các mẫu đơn đăng ký đề tài nghiên cứu của sinh viên
15Các mẫu đơn khác:
Sinh viên vui lòng đăng nhập vào hệ thống trực tuyến của Phòng Đào tạo Đại học:
• Sinh viên truy cập http://onlinerequestoaa.hcmiu.edu.vn/
• ID: Student ID
• Pass: ddmmyyyy
16Trung tâm hỗ trợ kỹ năng viết học thuật (writing center, online)
IU Writing Center (WRIC) được thành lập với mục đích hỗ trợ kỹ năng viết cho sinh viên thông qua những buổi gặp mặt riêng trực tuyến với tư vấn viên.
Để đặt hẹn, sinh viên cần làm theo hướng dẫn trong QR code bên dưới hoặc theo link
https://wricbooking.setmore.com/

Thông tin chi tiết đến fanpage của WRIC https://www.facebook.com/hcmiuwritingcenter/ để cập nhật thông tin hoặc gửi email đến wric@hcmiu.edu.vn để nhận hỗ trợ.
17Câu lạc bộ nói tiếng Anh của IU (ESC)
ESC có nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm hỗ trợ sinh viên cải thiện khả năng nói tiếng Anh. Đến fanpage của ESC https://www.facebook.com/esc.hcmiu để cập nhật thông tin hoặc gửi email đến englishclub@iuyouth.edu.vn để nhận hỗ trợ.
18Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ (CITT)
CITT có nhiều hoạt động về khởi nghiệp cho sinh viên. Đến fanpage của CITT https://www.facebook.com/IUInnovationAndStartups/ để cập nhật thông tin hoặc gửi email đế citt@hcmiu.edu.vn để nhận hỗ trợ.