Tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh   Hỏi đáp tuyển sinh   Học bổng IU
         
Sự kiện tuyển sinh   Học phí & Lệ phí   Học bổng khác

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022!

Ngành: Kỹ thuật Môi trường 
  • Tên ngành: Kỹ thuật Môi trường
  • Mã ngành: 7520320
  • Hệ đào tạo: Đại học
  • Hình thức đào tạo: Chính quy toàn thời gian
  • Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)
  • Ngôn ngữ đào tạo: English
  • Cơ quan cấp bằng: Trường Đại học Quốc tế
  • Tên văn bằng:
Tiếng Anh Bachelor of Engineering (BEng)– Major: Environmental Engineering
Tiếng Việt Kỹ sư – Ngành Kỹ Thuật Môi Trường
   

CÁC HỌC KỲ TRONG NĂM

HỌC KỲ SỐ TUẦN BẮT ĐẦU
Học kỳ 1 (Mùa Thu) (Băt buộc) 18 (15 tuần lý thuyết) Tháng 9
Học kỳ 2 (Mùa Xuân) (Băt buộc) 18 (15 tuần lý thuyết) Tháng 2
Học kỳ 3 (Mùa Hè) (Tự chọn) Dành cho sinh viên muốn tốt nghiệp sớm, học bù, học vượt

8 tuần

(5 tuần lý thuyết)

Tháng 6
Ghi chú: Mỗi học kỳ có 2 tuần thi giữa kỳ và 2 tuần thi cuối kỳ .

Xem thêm các thông tin tuyển sinh: