Chỉ tiêu và Kết quả tuyển sinh

  • Ngành Kỹ thuật Môi trường
  • Ngành Kỹ thuật Hóa học

Niên khoá

Chỉ tiêu tuyển sinh

Số thí sinh trúng tuyển

Số thí sinh nhập học

2018-2019

60

23

 

2019-2020

60

37

 

2020-2021

60

52

37

2021-2022

60

122

 

2022-2023

60

99

44

2023-2024

60

133