Enrollment 2021 – Open for registration adjustment by the 2021 high school graduation score

[Official announcement from International University states that students can adjust their registration by:
REGISTRATION ADJUSTMENT BY THE 2021 HIGH SCHOOL GRADUATION SCORES NOW OPENS
Vietnamese announcement below:
MỞ ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 📣
🗓 Chính thức từ 8h00 ngày 29/08/2021 đến 17h00 ngày 05/09/2021 Bộ GD-ĐT sẽ mở Cổng thông tin tuyển sinh quốc gia, cho phép thí sinh truy cập để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.
📌 Để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến thí sinh thực hiện các bước sau:
1️⃣ Truy cập vào địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn và tiến hành đăng nhập bằng tài khoản.
2️⃣ Trên thanh “Menu”, chọn mục “Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh”.
3️⃣ Xuất hiện cửa sổ hiển thị thông tin thí sinh đã đăng ký trước đó. Nhấn vào “Chỉnh sửa nguyện vọng” để thay đổi nguyện vọng.
4️⃣ Thí sinh tiến hành thay đổi nguyện vọng. Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng.
5️⃣Nhấn vào mục “Lưu thông tin” để cập nhật nguyện vọng đã thay đổi.
6️⃣ Nhập mã OTP mà hệ thọng gửi về điện thoại thông qua số điện thoại mà thí sinh đã đăng ký. Cuối cùng, nhấn vào “Xác nhận đăng ký”.
7️⃣ Hệ thống sẽ xác nhận thêm một lần nữa. Nhấn vào “OK” để xác nhận, muốn hủy bỏ nhấn vào “Cancel”.
⚠️ Lưu ý:
👉 Thí sinh nên nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến trước khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng.
👉 Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 03 lần sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT
👉 Nếu điều chỉnh số lượng nguyện vọng không lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, thí sinh có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để tự thực hiện việc điều chỉnh
👉 Thí sinh có thể tự điều chỉnh thứ tự, bổ sung (thêm mới hoặc xóa bỏ) nguyện vọng đăng ký xét tuyển, kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến thí sinh. Thí sinh cần ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo, nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.
👉 Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, sau đó thoát khỏi phần mềm điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã điều chỉnh.
👉 Nếu thí sinh muốn tăng thêm nguyện vọng so với ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên thì thí sinh phải thực hiện thay đổi bằng phiếu và nộp lại tại điểm tiếp nhận hồ sơ.
👉 Sau khi điểm tiếp nhận nhập nhập số nguyện vọng tăng thêm lên hệ thống, thí sinh sẽ vào hệ thống để tự đăng ký xét tuyển trực tuyến.