FIELDTRIP: ECOLOGY in the Mekong Delta

The fieldtrip to Mekong Delta has two sessions: study the ecology system at Tram Chim National Park in Dong Thap province and explore the river system and lifestyle of local people at Cai Rang Floating market in the province of Can Tho. The fieldtrip is lead and guided by Associate Professor Trương Thanh Cảnh- lecturer of the subject Ecology and Assoc.Prof. Tran Tien Khoi – Chair of Environmental Engineering Department, International University. (Novemver 28, 2020)

Get ready to explore Tram Chim National Park, Tam Nong District in Dong Thap province / Sẵn sàng tham quan học tập tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, H. Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
Prof. Truong Thanh Canh gives the introduction of the ecology system in Tram Chim National Park, one of the Ramsar site in Vietnam/GS.TS Trương Thanh Cảnh giới thiệu hệ sinh thái vườn Quốc gia Tràm Chim, một trong những khu bảo tồn vùng đất ngập nước tại Việt Nam
Mr. Nguyen Hoang Minh Hai, explains detailed information of the overall area, the protection area and conservation strategies employed by the management board of Tram Chim National Park/ Ông Nguyễn Hoàng Minh Hải giới thiệu chi tiết về khu vườn, khu được bảo vệ và các chính sách bảo tồn của BQL Vườn Quốc Gia Tràm Chim
Introduction part has been finished!!!/ Đã xong phần học tập Lý thuyết!!!!
The romantic shot of the fieldtrip!/Khung cảnh lãng mạn của chuyến đi!
Oops… Be careful!!! /Cẩn thận ….. Đường lên thuyền thật chông chênh!!!
We are safe to explore the ecology system by boat!/Chúng mình đã sẵn sàng khám phá khu sinh thái bằng thuyền.
The beauty of Tram Chim National Park, typical scenery of river ecosystem in Mekong Delta/Nét đẹp của Tràm Chim, điển hình của hệ sinh thái sông nước Đồng bằng Sông Cửu Long.
Early wake up to experience the trading activities of Cai Rang Floating Market in Can Tho Province/Dậy sớm đi trải nghiệm hoạt động buôn bán trên chợ nổi Cái Răng, Tỉnh Cần Thơ.
Buy tropical fruits, farm products of the Mekong Delta/Mua trái cây nhiệt đới, nông sản của vùng Đồng Bằng sông Cửu Long.
The beauty of nature, people and life at Cai Rang Floating market/ Nét đẹp hiền hòa của thiên nhiên, con người và cuộc sống sinh hoạt trên Chợ nổi Cái Răng.