Cựu SV

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Quốc Tế tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2017. Đến tháng 7/2020, các bạn sinh viên Khóa 2017 hiện đang trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp.

Thông tin hoạt động cựu sinh viên sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.