Cơ sở vật chất

Phòng Thí nghiệm Giảng dạy Môi trường được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ giảng dạy thực hành từ nguồn kinh phí đầu tư của Trường Đại học Quốc tế và Đại học Quốc gia TP.HCM. Một số thiết bị máy móc khác được trang bị từ  nguồn kinh phí của các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Bộ môn.

Lớp học thực hành
Quan sát vi sinh vật môi trường qua kính hiển vi
Vận hành Mô hình trao đổi Ion

Một góc thí nghiệm nhìn ra hồ đá….

Thí nghiệm cùng các bạn học sinh Trung học Phổ thông…..