Lĩnh vực nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Quốc tế

Nhóm nghiên cứu KTMT-ĐHQT với nòng cốt là những giảng viên thuộc Bộ môn KTMT- trường ĐHQT, Đại học Quốc gia TP. HCM. Tất cả giảng viên đều có trình độ tiến sĩ và tốt nghiệp tại những nước phát triển như Anh, Thụy sĩ, Nhật bản, Đài loan, và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến môi trường.

STT Họ và tên  Email Học hàm/học vị hoặc MSSV Nghề nghiệp Đơn vị công tác
1 Trần Tiến Khôi ttkhoi@hcmiu.edu.vn PGS, TS Giảng viên Bộ môn KTMT
2 Nguyễn Thị Thủy ntthuy@hcmiu.edu.vn TS Giảng viên Bộ môn KTMT
3 Trần Thanh Tú tttu@hcmiu.edu.vn TS Giảng viên Bộ môn KTMT
4 Ngô Thị Thuận ntthuan@hcmiu.edu.vn TS Giảng viên Bộ môn KTMT
5 Nguyễn Thị Hoàng Hải nthhai@hcmiu.edu.vn TS Giảng viên Bộ môn KTMT
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường triển khai 5 lĩnh vực nghiên cứu chính:

 1. Xử lý chất thải môi trường
 2. Quan trắc, phân tích, và giám sát môi trường
 3. Năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu
 4. Đánh giá rủi ro gây ra bởi các chất ô nhiễm hữu cơ cho môi trường, động vật và con người
 5. Vật liệu mới ứng dụng trong xử lý môi trường
LĨNH VỰC TƯ VẤN

Các lĩnh vực tư vấn:

 1. Khai thác, xử lý, cung cấp nước
 2. Thoát nước, và xử lý nước thải
 3. Thu gom, xử lý, và tiêu hủy rác thải độc hại
 4. Xây dựng công trình cấp thoát nước
 5. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 6. Quan trắc và phân tích môi trường
 7. Đánh giá tác động môi trường
LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Các lĩnh vực đào tạo:

 1. Kỹ thuật Môi trường
 2. Quản lý Môi trường
 3. Quan trắc, phân tích, và đánh giá rủi ro môi trường
 4. Mô hình biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Một số doanh nghiệp Bộ môn đang phối hợp hoạt động trong lĩnh vực môi trường

 • Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Công nghệ Mới
 • Công ty TNHH Kỹ Thuật Công nghiệp Tấn Lộc
 • Công ty CPTMDV Công nghệ Môi trường Bách khoa
 • Công ty TNHH Tài nguyên xanh