QHĐN

Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường (KTHH-MT), Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia TP.HCM là Khoa mới thành lập từ tháng 9 năm 2022, thực hiện mục tiêu giảng dạy và nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học và kỹ thuật môi trường. Khoa có triết lý đào tạo là “job ready”. Điều này có nghĩa là sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng được yêu cầu việc làm và không cần doanh nghiệp phải đào tạo lại ngay từ đầu.

Để làm được điều này, trong giai đoạn (2023-2028), Ban chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường có kế hoạch nâng cao hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy học thuật và giảng dạy thực tế, với mong muốn trang bị cho sinh viên đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Hiện tại, hai yếu tố mang tầm quyết định có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nhân lực của xã hội bao gồm đơn vị sử dụng lao động (doanh nghiệp), và đơn vị đào tạo chuyên môn. Trong đó, doanh nghiệp là đơn vị sử dụng lao động và Khoa KTHH-MT đóng vai trò là đơn vị đào tạo chuyên môn là hai đơn vị đầu cuối trong quá trình đào tạo và sử dụng lao động cần thiết xây dựng và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với nhau, để giải quyết những vấn đề về cung-cầu.

Thực hiện chiến lược nói trên, Khoa KTHH-MT đang xúc tiến hợp tác với doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu sau đây:

  1. Rèn luyện kỹ năng thực tiễn cho sinh viên qua quá trình thực tập tập doanh nghiệp
  2. Nắm bắt nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp đối với nguồn nhân lực về kỹ năng và chuyên môn, thông qua các hoạt động:
    1. Tổ chức hội thảo chuyên đề để cung cấp thông tin cho sinh viên về yêu cầu việc làm của thị trường lao động.
    2. Là đầu mối tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp nhằm mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên, thông qua các buổi tiếp xúc và làm việc giữa Khoa KTHH-MT và doanh nghiệp.
  3. Tiếp nhận các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học và môi trường nhằm cung cấp mô hình mô phỏng, giải pháp xử lý, … hoặc tư vấn theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp
  4. Hợp tác với doanh nghiệp trong để tiếp cận các kỹ thuật, công nghệ mới.
  5. Hợp tác với doanh nghiệp trong việc định giá công nghệ, đăng ký, mua bán, chuyển giao liên quan đến bản quyền và tài sản trí tuệ…..

Thời gian vừa qua, Khoa KTHH-MT đã và đang đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp để tìm hiểu nhằm nâng cao tính thực tiễn của chương trình đào tạo ngành, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp về nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao.

Nổi bật nhất chính là việc tổ chức cho sinh viên tham quan học tập ngoại khóa tại doanh nghiệp. Một số công ty, tổ chức đối tác mà Khoa đã tổ chức đưa sinh viên đến tham quan thực tập kể từ đầu năm 2023 đến nay, bao gồm: Tetra-Pak Bình Dương, Thu Duc Water Supply Joint Stock Company (TDW), Tram Chim RAMSAR National Park Floating Market – Cần Thơ, Thu Duc Water Pant III (SWIC), A Chau Environment Company, Suntory PepsiCo Vietnam Beverage, VICEM Ha Tien Cement Company,…

Chuyến đi tham quan nhà máy Tetra-Pak tại Bình Dương (20/5/2023)

Chuyến đi tham quan nhà máy VICEM Ha Tien Cement Company (5/2/2021 và 24-26/3/2023)

Chuyến đi tham quan tại A Chau Environment Company (4/5/2022) và Thu Duc Water Pant III (SWIC) (19/4/2023)

Ngoài ra, Khoa KTHH-MT còn hợp tác với các đơn vị trong Trường Đại học Quốc tế như Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển Giao Công nghệ (CITT), Trung tâm Khu vực Miền Nam về Giáo dục và Phát triển bền vững (RCE) nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên thông qua các hoạt động tổ chức thu gom pin đã qua sử dụng, thu gom vỏ hộp giấy, ngày Trái đất…..

Hợp tác thu gom vỏ hộp giấy với RCE, Tetra-Pak và công ty Lagom (23/3/2023).

Hợp tác thu gom pin đã qua sử dụng với Á Châu (15-19/5/2023)

Để hiểu rõ về tình hình thực tế tại cái nhà máy sản xuất của doanh nghiệp trong và ngoài nước, Khoa KTHH-MT cũng tích cực tham gia các hoạt động huấn luyện, điển hình là chuỗi huấn luyện về quản lý hóa chất R-EMC.

Buổi huấn luyện quản lý hóa chất R-EMC do Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tổ chức (11/2022)

Ngoài ra, tại Job Fair 2023 do Trường Đại học Quốc tế tổ chức, Khoa KTHH-MT đã tìm kiếm được cơ hội kết nối với cách doanh nghiệp tại Job Fair 2023 như: AB InBev, Ajinomoto, Asia-Shine, BAT, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P., Friesland Campina, Perfetti Van Melle, Jabil, Nestlé, Rohto, Shiseido, SGS, Vedan, VTHealthcare, …

Bên cạnh các hoạt động nói trên, Khoa KTHH-MT đang thực hiện những bước ban đầu để phát triển mối quan hệ và triển khai kế hoạch hợp tác với một số công ty đã ký kết MOU với trường Đại học Quốc Tế như Heineken, Abbott, Adidas, Beiersdorf, Castrol, Colgate, L’Oreal,…

Một trong những đối tác tiềm năng quan trọng đã chấp nhận hợp tác và chính thức ký kết MOU với Khoa KTHH-MT là Trung tâm Dịch vụ Đối ngoài và Hội nghị Quốc Tế, nhằm thực hiện hợp tác tìm hiểu thị trường lao động thế giới, góp phần nâng cao tính cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường thế giới.

 

Một trong những đối tác tiềm năng quan trọng để liên kết giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, Khoa KTHH-MT đã ký kết biên bản hợp tác với Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO.

Reecotech