CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN

Vị trí tuyển dụng

CHỨC VỤ PHÒNG BAN ĐỊA ĐIỂM TRẠNG THÁI Số lượng
Nhân viên kỹ thuật M&E Thi công Linh hoạt Đến 29/4/2022 2
Nhân viên vận hành Vận hành Linh hoạt Đến 29/4/2022 2
Nhân viên kỹ thuật điện Cơ điện Linh hoạt Đến 29/4/2022 2

Thông tin công ty

Website: http://eratech.com.vn/

Nộp hồ sơ (CV) qua email: info@eratech.com.vn