Giới thiệu

Khoa Kỹ thuật hóa học & Môi trường được thành lập vào năm 2022 từ sự kết hợp giữa Bộ môn Kỹ thuật Hóa học và Kỹ thuật Môi trường. Chương trình đào tạo kỹ sư Hóa học và kỹ sư Môi trường tại Trường Đại học Quốc Tế được thiết kế với triết lý “job ready” và hướng đến đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động toàn cầu về nguồn kỹ sư có đủ trình độ thực tế, sử dụng tiếng Anh tốt và thành thạo các kỹ năng trong lĩnh vực Hóa học và Môi trường. 

Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường mong muốn là nơi đào tạo ra những kỹ sư hóa học và kỹ sư môi trường chất lượng và uy tín. Các kỹ sư hóa học và môi trường được đào tạo trong ngành này sẽ có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm toàn cầu bằng cách áp dụng kiến thức cơ bản để giải quyết một loạt các vấn đề trong ngành. Các kỹ sư tốt nghiệp chương trình kỹ sư của Đại học Quốc tế có thể giao tiếp và sử dụng thành thạo tiếng Anh, làm việc nhóm tốt, thích ứng tốt với các môi trường làm việc đa dạng.

Hiện nay Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi Trường có 2 Chương trình đào tạo trình độ đại học:

Chương trình Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7520301

Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; B00; D07

Link CTĐT ngành KTHH

Chương trình Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 7520320

Tổ hợp xét tuyển: A00; A02; B00; D07

Link CTĐT ngành KTMT