NGOẠI KHÓA: MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tham quan Công ty Môi trường Á Châu – Gò Cát (04.05.2022)

Ngày 04/05/2022, bộ môn Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Quốc tế tổ chức chuyến tham quan Công ty Môi trường Á Châu – Gò Cát cho sinh viên học môn Quản Lý Chất Thải Rắn Và Chất Thải Nguy Hại (học kỳ 2, năm học 2021-2022). Chuyến đi do TS. Trần Thanh Tú dẫn đoàn, với sự hướng dẫn của các nhân viên thuộc công ty Môi trường Á Châu – Gò Cát. Trong chuyến tham quan, sinh viên được trực tiếp quan sát quy trình xử lý sơ bộ phế liệu tái chế trước khi được chuyển tới đơn vị đặt hàng làm đầu vào cho vật liệu xây dựng (thông qua công nghệ đồng xử lý).

Bài viết: TS. Trần Thanh Tú