Green Valley Environment & Construction JSC- Kỹ sư Môi trường

Kỹ sư Môi trường

Thiết kế công nghệ, giám sát thi công và vận hành hệ thống

Mô tả công việc

· Khảo sát, lấy mẫu, phân tích và đưa ra nhận xét về đặc tính nước thải

· Đề xuất công nghệ xử lý, lập bản vẽ bố trí mặt bằng và sơ đồ công nghệ

· Hệ thống tính toán (sử dụng tệp excel lập trình sẵn hoặc tương tự)

· Dự toán, báo giá thiết bị / thi công các công trình xử lý nước thải

· Triển khai hồ sơ xây dựng và kế hoạch xây dựng

· Làm việc với các nhà thầu

· Ứng viên thành thạo phần mềm mô hình hóa như BIOWIN là một lợi thế

· Gửi báo cáo hàng tuần để mô tả tiến độ của các dự án đang thực hiện

· Quản lý tiến độ thực hiện dự án bằng phần mềm như Microsoft Project hoặc phần mềm tương tự có Gantt Chart

· Phối hợp với ban lãnh đạo giám sát các nhà cung cấp / nhà thầu phụ

· Họp hàng tuần để lập kế hoạch và báo cáo về tiến độ của các dự án kỹ thuật

Tìm hiểu thêm tại : https://www.greenvalleyjsc.com/vi/recruitment—environmental-engineer