The 8th China International College Students’ “Internet+” Innovation and Entrepreneurship Competition

Cuộc thi “The 8th China International College Students’ “Internet+” Innovation and Entrepreneurship Competition” do Mạng lưới các trường Đại học Nam Á và Đông Nam Á (S&SE ASIAN UN) tổ chức. Thông tin chi tiết như sau:
 • Đơn vị tổ chức: Chongqing University, China
 • Chủ đề: “Internet+” Innovation and Entrepreneurship
 • Thời gian đăng ký: Từ 00:00 ngày 01/6/2022 đến 24:00 ngày 31/7/2022 (Beijing time, UTC+7)
 • Đối tượng dự thi:
  • Đăng ký tham dự theo nhóm từ 2-15 thành viên/nhóm
  • Đối tượng tham dự là SV đang học Đại học hoặc đã tốt nghiệp trong 5 năm
 • Cách thức đăng ký: 
  • Nộp bài dự thi qua  https://www.pilcchina.org/ trước hạn chót ngày 31/7/2022
  • Nộp bài dự thi ở định dạng PPT, đi kèm với một bản kế hoạch chi tiết (business plan) định dạng PDF hoặc video dài 01 phút (không bắt buộc).
 • Tiêu chí đánh giá: vui lòng tham khảo tại  https://cy.ncss.cn or https://www.pilcchina.org/ và các files đính kèm tại đường link sau đây:

1. Notice to International Entrants

2. Judging Criteria for the 8th China International

3. Pre-Registration Form

LIÊN HỆ:
Secretariat of South and Southeast Asian University Network
Add: Room 326, Mingyuan Building, Yunnan University (Chenggong Campus), Kunming, Yunnan Province, China 650500
Tel: 86-871-65033814/65033815
Fax: 86-871-65183424

(Thông tin do Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế (TT TĐGDQT) – Phòng Quan hệ Đối ngoại cung cấp)