Đại hội Chi đoàn Sinh viên Kỹ thuật Môi trường

[Ngày 30/5/2022] Sinh viên KTMT tổ chức Đại hội chi đoàn sinh viên KTMT nhiệm kỳ 2022-2024. Đây là dịp để các sinh viên KTMT gặp gỡ và trao đổi những kế hoạch hành động của sinh viên trong tương lai.

Chuẩn bị cho đại hội
Phi Hùng khai mạc đại hội
Minh Thảo đọc tài liệu của đại hội
Minh Thảo đọc tài liệu của đại hội
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022 tuyên bố mãn nhiệm
Các thành viên trong ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 nhận nhiệm vụ

——

[Tác giả: TS. Trần Thanh Tú]