17/4/2023 – Hội thảo – Cuộc đời là hành trình hay điểm đến?

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, CEE đã tổ chức một hội thảo tuyệt vời với chủ đề “Cuộc đời là hành trình hay điểm đến?”

CEE xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến diễn giả khách mời của chúng tôi – Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hải, các giảng viên/nhân viên của CEE, và các sinh viên yêu quý đã tham gia hội thảo này. Diễn giả khách mời đã chia sẻ các quan điểm quý giá của mình và các thính giả đã tỏ ra rất nhiệt tình và đóng góp những câu hỏi sâu sắc, dẫn đến một cuộc trao đổi tuyệt vời. CEE mong chờ sự kiện hội thảo tiếp theo của chúng tôi vào tháng 5 năm 2023.