MonTalk – Ngày 3 tháng 4 năm 2023 – T.S. Trần Nguyên Lân – Sự phát triển gần đây của các phương pháp hóa học lượng tử cho các phân tử thách thức

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2023, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường – CEE đã tổ chức buổi hội thảo đầy thông tin và thú vị về “Sự phát triển gần đây của các phương pháp hóa học lượng tử cho các phân tử thách thức.” CEE xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến diễn giả khách mời, Tiến sĩ Trần Nguyên Lân đến từ Bộ môn Vật lý – Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM.
Chủ đề chủ yếu tập trung vào các phương pháp mới và cải tiến đang được phát triển, trong đó một số phương pháp được phát triển bởi Tiến sĩ Lân và nhóm của ông. Tầm quan trọng của các phương pháp mới hơn là giải quyết các phân tử phức tạp và thách thức hơn nhiều, dự đoán tương tác/hành vi của chúng với các phân tử khác. Các phương pháp hóa học lượng tử này dựa trên hóa học, toán học, vật lý và cơ học lượng tử giúp các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau như công nghệ nano, sinh học, hóa học, v.v.