10 ngành được trả lương cao nhất sau 5 năm tốt nghiệp ở Mỹ

Dẫn đầu top 10 ngành có mức lương trong vòng 5 năm ra trường cao nhất tại Mỹ năm 2023 là Kỹ thuật Hóa học với 75.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) mỗi năm.

STT Ngành Mức lương (USD)
1 Kỹ thuật Hóa học 75.000
2 Kỹ thuật Máy tính 74.000
3 Khoa học Máy tính 73.000
4 Kỹ thuật Hàng không vũ trụ 72.000
5 Kỹ thuật Điện 70.000
6 Kỹ thuật Công nghiệp 70.000
7 Kỹ thuật Máy móc 70.000
8 Các ngành Kỹ thuật khác 68.000
9 Phân tích Kinh doanh 68.000
10 Kỹ thuật Xây dựng 68.000

Nguồn: VNExpress

Link tham khảo: Bấm vào đây