Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường (CEE) và Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại (FSC) Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) ngày 14 tháng 6 năm 2023

Ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường (CEE) – Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC) – Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh – Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 14 tháng 6 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường (CEE) – Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC) – Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh – Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với mục tiêu tạo ra cơ hội thực tập cho sinh viên, kết nối với doanh nghiệp, cung cấp cơ hội việc làm, liên kết giáo dục, đào tạo kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế trong giảng đường.

Được biết, MOU này là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa CEE và FSC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên của CEE trong việc thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng và hiểu biết chuyên môn, và trải nghiệm công việc trong môi trường quốc tế, từ đó tạo tiền đề thuận lợi cho tương lai nghề nghiệp của họ.

Ngoài ra, MOU cũng nhấn mạnh việc tạo điều kiện để CEE và FSC liên kết với các doanh nghiệp, tạo ra cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp và giúp sinh viên xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp trong lĩnh vực Kỹ thuật Hoá học và Môi trường. Từ đó tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Thông qua việc kết nối giữa trường và doanh nghiệp, sinh viên sẽ được tiếp cận với các cơ hội nghề nghiệp, gặp gỡ với những chuyên gia hàng đầu trong ngành và khám phá thêm về lĩnh vực mà họ quan tâm.

Đặc biệt, MOU còn nhắc đến việc tăng cường liên kết giáo dục, đào tạo kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế trong giảng đường. CEE và FSC sẽ thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, giảng viên và sinh viên của hai bên. Điều này giúp nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị tốt nhất cho sinh viên khi họ hội nhập vào môi trường làm việc quốc tế.

Qua việc ký kết MOU này, CEE và FSC đã khẳng định sự cam kết của mình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, cung cấp cơ hội học tập và làm việc trong môi trường quốc tế cho sinh viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết giữa ngành giáo dục và doanh nghiệp.

Sự ký kết MOU này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cung cấp cơ hội phát triển cho sinh viên của CEE và góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Kỹ thuật Hoá học và Môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh.