Ngành Môi trường đứng TOP 1 trong lĩnh vực sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao nhất

Trong 22 lĩnh vực đào tạo, hơn 96% tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ngành Môi trường và Bảo vệ môi trường, dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm 2021, và tăng lên hơn 50% so với tỉ lệ phần trăm của năm 2019.

Môi trường, Nông-Lâm-Thủy sản là hai lĩnh vực dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin được nêu trong báo cáo tình hình việc làm của sinh viên giai đoạn 2018-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố sáng 26/5. Theo đó, trừ năm 2019, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp trong giai đoạn này luôn trên 90%.

Trích nguồn: VnExpress