Ký Kết Biên Bản Thỏa Thuận Giữa Khoa Kỹ Thuật Hóa học và Môi Trường – Trường Đại Học Quốc Tế và Công Ty TNHH Khoa Học và Kỹ Thuật REECO (Reecotech) Đối với Hợp Tác Liên Kết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ, VIỆT NAM – Ngày 3 tháng 1 năm 2024

Ký Kết Biên Bản Thỏa Thuận Giữa Khoa Kỹ Thuật Hóa học và Môi Trường – Trường Đại Học Quốc Tế và Công Ty TNHH Khoa Học và Kỹ Thuật REECO (Reecotech) Đối với Hợp Tác Liên Kết

Trong một sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường (CEE) – Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức ký kết Biên bản Thỏa thuận (MOU) với Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO (Reecotech). Lễ ký kết, được tổ chức tại Trường Đại học Quốc tế, đánh dấu sự bắt đầu của một mối quan hệ hợp tác hứa hẹn giữa cơ sở giáo dục và công ty công nghệ sáng tạo.

Giám đốc và Phó Giám đốc của Reecotech đại diện và tham dự lễ ký kết, đã bày tỏ sự hăng hái của họ đối với mối quan hệ đối tác.


Lễ ký kết được kết thúc bằng lời biểu đạt lòng biết ơn và lạc quan về tương lai. Cả hai bên đều hướng tới một mối quan hệ hợp tác có hiệu quả và lâu dài, hình dung về một nỗ lực cộng tác.

Biên Bản Thỏa Thuận mô tả một khuôn khổ cho các sáng kiến chung, bao gồm các dự án nghiên cứu hợp tác, chương trình trao đổi kiến thức và cơ hội thực tập cho sinh viên. Mối quan hệ này nhằm tận dụng những điểm mạnh của cả hai bên để đối mặt với những thách thức đương đại trong kỹ thuật hóa học và môi trường, đồng thời nuôi dưỡng thế hệ tài năng tiếp theo.


###